Photos: Rev. Billy Graham celebrates 95th birthday

November 8, 2013